تبلیغات
حقــوق معــلم - چکیده ی سوابق و رزومه ی دکتر علی اصغر فانی

حقـوقی ، فـرهنگی ، اجتمـاعی ، انتقـادی ، خبـری ، تحلیـلی
تاریخ:1392/05/28-11:56

چکیده ی سوابق و رزومه ی دکتر علی اصغر فانی

چکیده ی سوابق و رزومه ی دکتر علی اصغر فانی

       فانی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است.فانی متولد ۱۳۳۳ تهران و دارای ۲ فرزند است.

      در کارنامه سوابق کاری علی اصغر فانی ، معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ در تاریخ اول فروردین ۵۹، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۶ از تاریخ اول فروردین ۶۰، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در سال ۱۳۶۴، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۶۴ تا ۶۸، معاون و قائم مقام دانشگاه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های ۶۸ تا ۷۲، معاون فرهنگی بنیاد شهید در سال‌های ۷۲ تا ۷۶، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال‌های ۷۶ تا ۷۷، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۷۸، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۸۰، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ۸ شهریور ۸۴ تا ۱۸ آبان ۸۴، سرپرست دبیرخانه شورای تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه تربیت مدرس، مشاهده می‌شود.

     علی اصغر فانی ، مدیرکل چندین دوره ی آموزش متوسطه آموزش و پرورش در دوره وزارت مظفر و اکرمی بوده است.علی اصغر فانی همچنین مدیریت مناطق و مدیرکلی آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد.آخرین سمت علی اصغر فانی در دولت نهم و قبل از روی کار آمدن محمود فرشیدی، ۷۰ روز سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است.

     از جمله تألیفات علی اصغر فانی می توان به کتاب توصیه به روسای آموزش و پرورش کشور و ریاضیات برای علوم انسانی اشاره کرد.

      علی اصغر فانی دارای جوایزی مانند مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهید رجایی است.نوع مطلب : مسائل روز معلمان